CEI VietNam

Hình Ảnh Các Sự Kiện CEI Vietnam

   

Lễ Khai Trương Văn Phòng CEI Vietnam  ngày 17/03/2010 với sự tham dự của vp LSQ Canada

   
   

Hội thảo trao đổi thông tin visa  với LSQ Canada tại KS Caravelle vào ngày 21/04/2010

   

Hội Thảo Trường Columbia College do ông Peter Ashby tại KS Equatorial vào ngày 20/4/2010

   

Tư Vấn Viên thực hành làm hồ sơ du học Canada ngày 29/04/2010 tại Vp CEI

   

Hội Thảo Trường Fanshawe College do ông John Yang trình bày tại văn phòng CEI Vietnam ngày 04/05/2010

   

Sự Kiện Agent Training Tháng 05/2010

   

Anh Nguyễn Văn Quang - GĐ CEI Vietnam tư vấn cho học sinh SIAST tháng 05/2010

   

Sự Kiện Agent Training tháng 06/2010

   

Hội thảo Học Viện Humber ngày 23/07/2010 tại văn phòng CEI Vietnam

Agent Training định kỳ hàng tháng từ 8/2010 - 12/2010

Hội thảo Okanagan College ngày 13/12/2010 do Ms. Benedicte Lee trình bày tại vp CEI Vietnam

Agent Training kết hợp với Agent Seminar của trường TH Malaspina do Mr. David Butler trình bày ngày 21/01/2011

Bạn đang ở trang: Home Agent Hình ảnh các sự kiện