CEI VietNam

Tìm hồ sơ / Track your application

Vui lòng điền thông tin yêu cầu và nhấn nút “Search”/Please enter the required information and click on the “Search” button

Vui lòng điền thông tin số hộ chiếu/Please enter your passport number

 

 

 

 

 

 

Bạn đang ở trang: Home Học sinh/SV Tìm hồ sơ / Track your application